POLYTRON MTC - Концентрат за Обработка на Метал
Контакти
SKYPE връзка
 

 


Общи Приложения :

• Мотори с вътрешно горене
• Дизелови и бензинови двигатели: коли, мотоциклети, ATVs, джипове, камиони, автобуси, морски съдове и др.
• Автоматични и ръчни трансмисии

• Диференциали и скоростни кутии
• Лагери и лагерни елементи
• Елементи на управление със сервомеханизъм
• Помпи
• Въздушни компресори
• Охладителни системи
• Хидравлични системи с висока степен на употреба, крайпътно оборудване, селскостопански съоръжения.
• Минни и топилни съоръжения
• Железопътно оборудване
• Съоръжения за петролни и водни кладенци
• Съоръжения за сондиране
• Машинно оборудване: раздробяване, сондиране, фрезоване
• Памукоберачки
• Пневматични инструменти
• И много други приложения.......

ONLINE SHOP


POLYTRON MTC (Концентрат за обработка на метал) е уникална, базирана на петролна бленда, формула, която е съвместима с всички видове моторни масла, трансмисионни масла и други смазки.
POLYTRON MTC е съвършенният смазочен подобрител, който покрива всички метални повърхности с йонизиран микро-слой, съставен от нефтени молекули и който чрез химично-металургичен процес формира (от оригиналния метал) траен и безупречен метален микро-слой като силно повишава издръжливостта на материала срещу: износване, екстремни налягания, извънредни температури. Металните повърхности остават смазани през цялото време, което позволява мигновенно смазване при запалване на двигателя. Триенето и износването силно намаляват, което се изразява в максимална дълготрайност на оборудването, действие и икономия на гориво.
POLYTRON MTC не съдържа пластмасови частици и или P.T.F.E. смоли (поли-тетра-флуоро-етилен, по-известен като Teflon). Не съдържа молибден дисулфид или други потенциално токсични и опасни за околната среда метали като мед и олово, нито каквито и да било други метали.

1. POLYTRON MTC е добавка към моторните масла с уникални смазочни качества, които дават лесно запалване при ниски температури, по-голяма икономичност на горивото, по-ниска консумация на масло и до 99% намаляване на износването при всевъзможни условия на шофиране. POLYTRON MTC допринася за по-ниско ниво на шум и за по-ниска температура на действие. Многобройните полеви изпитания показват, че прибавянето на POLYTRON MTC довежда до 95%-99% намаляване на съдържанието на метални частици в използваното моторно масло, като всичко това дава индикация за 95%-99%-но намаляване на износването.
POLYTRON MTC се разпръсква отлично, удържа утайките от причиняване на вреда, като предпазва безкомпромисно използваните двигатели от появата на излъскване и полиране на техните детайли. Периодът на филтрация на маслото се удължава и PCV (Позитивно Вентилиране на Картера) клапата остава чиста. Това качество също допринася за по-дълъг живот на двигателя и икономия на гориво.
10% POLYTRON MTC ще осигурят напълно чист от утайки и лак двигател, като това ще доведе до много чиста и гладка работа на двигателя.
POLYTRON MTC допринася за по-чисти отработени газове и е екологично чист.

2. POLYTRON MTC като добавка към трансмисионни течности, хидравлични масла, компресорни масла и др. позволява до 99% намаляване на износването, намаляване на нивото на шум и намаляване на температурата при действие. POLYTRON MTC се разпръсква отлично и се противопоставя на влагата. Действието му не се влияе от замърсяване от влага и абразивен прах.

Указания:

1. При бензинови и дизелови двигатели, добавете една разфасовка oт 0.473 L към маслото в двигателя, или приблизително 10% по време на смяна на маслото. Ако се използва за първи път, се препоръчва да се приложи най-малко 500-1000 км. в старото масло преди следваща смяна, за да почисти и обработи двигателя. Ако смяната на маслото се извършва според указанията на производителя на превозното средство, тогава прилагайте POLYTRON MTC през  смяна на маслото. При удължени интервали на  смяна на маслото от 30,000 до 80,000 км., прилагайте POLYTRON MTC при всяка смяна на маслото.

• Двигателно масло - добавете 10%
• Автоматични трансмисии - добавете 5%
• Ръчни трансмисии - добавете 10%
• Хидравлични системи - добавете 5%
• Скоростни кутии - добавете 10%
• Лагерни елементи - добавете 10%
• Двуцилиндрово моторно масло - добавете 10%

Препоръчва се за:

• Моторни масла
• Трансмисионни течности
• Хидравлични масла
• Компресорни масла
• Хладилни масла
• Масла за валове
• Пътни масла
• СР масла
• Трансмисионни смазочни масла
• Масла за режещи елементи


Индустриални приложения на POLYTRON MTC


1. Като добавка към моторни масла

Може да бъде използвано като добавка към различни моторни масла (10% от обема) , които са според или по-добри от установените Изисквания за Изпълнение към Производителите и API Сервизна Класификация SJ/CG-4:

1.1 Високопроизводителни трансмисионни масла за дизелови двигатели:

• Еднокласни моторни масла:

SAE 10W, 20W, 30W, 40W и SAE 50W, надхвърлящи API Сервизна Класификация: SJ, CG-4, CF-2

• Многокласни моторни масла за интензивна употреба:

SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40/50, препоръчва се за четирицилиндрови дизелови и бензинови двигатели, работещи при нормална и интензивна употреба в широка гама на атмосферни условия, надхвърлящи главните Изисквания за Изпълнение към Производителите на дизелови двигатели: Mack EO-L PLUS ; Mack EO-L; Volvo VDS; Caterpillar; Cummins; Detroit Diesel (4-cycle); Navistar; Allison C4; Vickers Pump Test.

Изисквания за Изпълнение към Производителите: Chrysler MS 6395-G; Ford ESE-M2C 153-E; General Motors GM 6094-M.

Използва се при:

• Селскостопански съоръжения
• Строителни машини
• Други извън-пътни приложения
• Дизелови камиони за интензивна употреба
• Леки дизелови камиони
• Дизелови/бензинови пътнически превозни средства
• Помпи
• Дизелови електрически генератори
• Дизелови морски двигатели (като Sulzer, Baldwin и ALCO)
• Минно оборудване
• Двуцилиндрови двигатели
• Преобразуватели на въртящ момент


Непосредствени преимущества, произтичащи от употребата на POLYTRON MTC за моторни масла:

• По-продължителни периоди на смяна на маслото (зависи от общото състояние на двигателя)
• По-ниска консумация на гориво и масло и запазване на различните части на мотора винаги чисти, (което допринася за много по-добрата работа на мотора)
• Удължава живота на масления филтър
• По-ниска работна температура и по-ниско ниво на шум
• Елиминира 95%-99% от износването на двигателя
• Двигателят се предпазва в по-широк температурен диапазон
• Двигателят се предпазва за по-дълъг период, в случай на липса на масло или охладител

Гореописаните характеристики допринасят за големи спестявания за поддръжка и директни разходи по Поддръжка - Сервизно обслужване

2. Като добавка към трансмисии и течности за усукване (5%-10% от обема):

2.1. Трансмисионни течности
2.1.1. Според спецификациите на Форд M2C33-F и M2C138-CJ
2.1.2. Автоматични трансмисионни течности, които са според или надхвърлят следните изисквания: General Motors DEXRON-III, Ford MERCON, Diamler-Benz, Allison C4 Fluid и Voith DIWA Трансмисии, за употреба при пътнически превозни средства и лекoтоварни камиони.
2.1.3. Флуиди според изискванията Caterpillar TO-4, TO-2 или Ellison C4.
Които са препоръчителни за употреба в Caterpillar трансмисии, крайни двигатели (SAE 50/60W ниво на вискозитет) и хидравлични системи (SAE 10W ниво на вискозитет). Всички при висок интензитет на ползване.
2.1.4. Синтетични трансмисионни флуиди, препоръчани за употреба в Eathon Roadranger и Rockwell трансмисии, според или надхвърлящи изискванията на спецификациите Rockwell 0-81 и Eaton PS-081.

2.2. Флуиди при усукване
2.2.1. За употреба в Allison Powershift трансмисии
2.2.2. Преобразуватели на въртящ момент, изискващи Allison тип С4 флуид.
2.2.3. Камиони за интензивна употреба и тракторни автоматични трансмисии

3. Като добавка към тракторни хидравлични течности.

Според изискванията на AGCO, John Deere J20C; Ford New Holland, ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-201, Massey Ferguson M1135, M1141, M1127, M1129A; White Farm Equipment, Q-1826; Case Corporation, JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207; Oliver Type 55; Minneapolis-Moline Fluids; Renk, Bus Automatic Transmission Fluid; Allison C4

Непосредствени преимущества, произтичащи от употребата на добавката POLYTRON MTC:

• По-продължителни периоди на смяна на маслото (зависи от общото състояние на двигателя)
• По-ниска консумация на гориво и масло
• Запазване на различните елементи на оборудването винаги чисти, (което допринася за по-добра работа)
• Удължава живота на масления филтър
• По-ниска работна температура и по-ниско ниво на шум
• Елиминира 95%-99% от износването на оборудването
• Оборудването се предпазва в по-широк температурен диапазон
• Оборудването се запазва за по-дълъг период, в случай на липса на масло
• Работното изпълнение не се уврежда в тежки условия на замърсяемост от прах и влага

4. Като добавка към масла за машини за хартия (5%-10% от обема)

ISO 150, 220, 320 масла, в екстремални температурни условия, системи с циркулиращо масло, скоростни кутии, сушилни, машини за поддържане на влагата, ролки, високотемпературни компресори, високотемпературни хидравлични помпи.

Непосредствени преимущества, произтичащи от употребата на добавката на POLYTRON MTC:

• По-ниска работна температура и по-ниско ниво на шум
• Елиминира 95%-99% от износването на оборудването
• Оборудването се предпазва в по-широк температурен диапазон
• Работното изпълнение не се уврежда в тежки условия на замърсяемост от прах и влагa

Гореописаните характеристики допринасят за големи спестявания по поддръжката и сервизното обслужване

5. Като добавка към индустриални масла (10% от обема):

5.1. Като добавка към минерални и синтетични компресорни масла (ISO 32, 68, 100) за:

• Преносими и стационарни витлови турбини и винтообразни компресори
• Едно-степенни, дву-степенни и много-степенни компресори с възвратно - постъпателно движение от (но не само) Ingersoll-Rand, Quincy, Sullair, Atlas Copco and Gardner-Denver

5.2. Като добавка към Пътни Масла, одобрени от Cincinnati Milacron в техните p-47 (ISO 68), и P-50 (ISO 220) спецификации за пътни смазки за смазването на:

• Машини за струговане, рендосване, машини за пяна, сондиращи и ударни инструменти, включително такива, при които натоварването е много голямо
• Затворени предавки
• Производствени линии и противо-ударни лагери
• Смазване на вериги на двигатели

5.3. Като добавка към смазочни масла за вериги:

• Верижни триони с ръчно опериране или с автоматично смазваща система за смазване на веригата или зъбците на зъбно колело, движещо веригата
• Верижни двигатели на подемни кранове
• Мотоциклетни вериги
• Косачки
• Селскостопанско оборудване

5.4. Като добавка към машинни масла, ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150 (10% от обема) за:

• Редукционни предавки
• Въздушни компресори с възвратно - постъпателно движение
• Обикновени и търкалящи лагери
• Електрически моторни лагери
• Въздушни компресори
• Високоскоростни предавки
• Всички машинни масла според спецификациите на AGMA 1, 2, 3 и 4 за   смазване на предавки

5.5. Като добавка към масла за плетачни машини ISO 22, 32 (5% от обема) за:

• Кръгови двойно-плетачни машини
• Кръгови единично плетачни машини
• Плетачни машини за плетене според формата
• Трикотажни и всички видове плетачни машини

5.6. Като добавка към подръчни масла за смазването на:

• Малки електрически мотори, като тези използвани в домашните потреби и шевни инструменти
• Кабинетно оборудване
• Градинарски инструменти
• Панти на врати и ключалки

6. Като добавка към масла за предавки (10% от обема)

6.1. Масла за предавки според API Сервизните Спецификации GL-5, MIL-L-2105E и всички Mack изисквания като GO-G/S и GO-H/S при следните приложения:

• Задни оси и полуоси
• Трансмисии
• Диференциали
• Спирални откоси
• Силови разделители
• Смазващи се лагерни елементи на осите за управление

6.2. Затворени производствени предавки при широк температурен диапазон и при извънредни нива на натоварване.

6.3. Отворени предавки класове 100 NC, 250 NC, и 800 NC, използвани в:

• Отворени предавки
• Метални въжета и кабели
• Всички класове, подлежащи на смазване за минно оборудване включително: пиньони и опасващи предавки в минни машини (пръто-видни и сферо-образни)
• Предавки със зъбни рейки и пиньони в копаещите механизми
• Люлеещи се предавки при върха на долните рамки на лопатите и поточните ленти, които понякога са обслужвани от автоматични смазочни системи.
• Масла за отворени предавки, които са според изискванията на Bucyrus-Erie и P&H за електрически лопати и поточните ленти

7. Като добавка към масла за металорежещи машини (10% от обема) при следните приложения:

7.1. Металорежещи флуиди класове 11D, 21D, 31A, 31C, 41B, 41E, 43B, 44A, 45A, 45B

• Обръщане, разделяне, профилиране и продупчване на твърдосплавни стомани

7.2. Металургични флуиди класове 502, 503, 504, 505 използвани за:

• Механизирана обработка на въглеродни стомани, сплави на стоманата, лято желязо и ковано желязо
• Фрезова обработка, струговане, сондиране и перфориране
• Обръщане, разделяне, профилиране и други необходими обработки
• Механизирана обработка на алуминий и алуминиеви сплави, мед, бронз, месинг и силови медни сплави

Преимущества при употреба на добавката:

• Много по-ниска амортизация на инструментите
• Много по-гладка повърхност на продукта
• Предпазва от спояване (към режещия елемент) феро-съдържащи двувалентно желязо метали и други


 
Количка
Количката Ви е празна.
Доставка
FACEBOOK