Какво е Триене ?
Контакти
SKYPE връзка
 
Враг номер едно на механичния коефициент на полезно действие и производителността е триенето !

Какво е триене ?

По дефиниция триенето е съпротивлението, което се среща, когато две твърди повърхности се плъзгат или имат склонност да се приплъзнат една върху друга.

Какво се случва когато възникне триене ?

Триенето прекъсва течния слой смазка между повърхностите, води до износване или загуба на метал, надраскване, разкъсване или залепване между металните повърхности, освобождава енергия под формата на топлина, което може да бъде неблагоприятно за механизма и замърсява използвания смазочен материал.

По теория, движещите се части са така проектирани, че да има достатъчно налягане на течността между движещите се части, за да задържа тези части разделени от този течен слой. Това се нарича хидродинамично мазане ( за разлика от хидропланинга, където при мокър път водата, попаднала между гумата и повърхността на пътя, при определени скорости, разделя гумата от пътната повърхност, което предизвиква състояние, при което гумата се плъзга по слой вода под налягане ) и това е теоретично идеалното мазане. Промени в натоварването и скоростите, обаче, могат да изтънят този слой, което води до контакт между двата метала. Когато това се случи, между металните повърхности възникват следните явления: слепване, надраскване и/или скъсване, или поемане на топлина – маслото започва да се окислява, което води до увеличение на вискозитета ( в сравнение с новото масло при подобни температури ), остатъци от киселина, прекис, въглерод, образуване на утайка и асфалтини. С оксидирането на маслото, то става все по-корозивно, което води до по-голямо износване на металните повърхности.

Наръчникът Marks’ Engineering Manual заявява, че: - „Процесът на оксидация става критичен, когато маслото работи над 150оF (66oC). Не е необичайно температурата на масления картер да е над 250оF (121оС). Скоростта на окисляване се удвоява за всяко покачване с 18оF (8оC) на температурата на маслото над 150оF (66оC)”. Лесно е да видим колко податливо на оксидация е моторното масло ( особено при двигателите с турбина ). Освен това е важно да се разбере, че вискозитетът на маслото намалява с увеличаването на неговата температура, което води до загуба на способността за образуване на течен слой между металните повърхности и по-голям контакт между металите. Всичко посочено по-горе може само да послужи за доказателство, че триенето е най-големият недостатък на двигателите с вътрешно горене, трансмисиите и диференциалите.
Смазочните материали са необходими за изпълнението на многобройни функции за осигуряване на адекватно мазане. Маслата в картера, освен да намаляват триенето и износването, трябва да поддържат и чистота на двигателя и да не допускат образуването на ръжда и корозия, трябва да действат като охладител и уплътнител и като хидравлична течност в двигателите с хидравлични повдигачи на клапаните. Смазочният материал може да функционира при високи температури и при наличието на прах, вода и други неблагоприятни атмосферни условия, както и с материали, образувани в резултат на непълно изгаряне – той трябва да е устойчив на оксидация и образуване на утайка. В резултат на това, много смазочни материали съдържат многобройни добавки и препарати, които да отговорят на тези нужди, но напълно адекватни или перфектни смазочни материали са икономически невъзможни. Ако подобни масла бъдат произведени, то Вашите разходи биха били над десет пъти от тези, които имате в момента при всяка смяна на маслото.

Технологията на POLYTRON е специално разработена да намалява проблемите с триенето при самия първоизточник.

Успехът на конвенционалните смазочни масла зависи от поддържането на високоустойчива маслена бариера между две повърхности, движещи се една спрямо друга. Съпротивлението на движението на тези повърхности се дефинира като триене, което може да бъде или плъзгане, или въртене, или може да бъде причинено при съпротивлението на хлъзгане на смазочен материал, опитващо се да раздели двете повърхности. Хидродинамичното, хидростатичното и граничното мазане обикновено възникват в определена комбинация в практически всички механизми, които изискват мазане, а повечето налични смазочни материали са що-годе способни да изпълнят тази задача, за която са предназначени. POLYTRON е един нов смазочен материал, който извежда нормалното мазане с една стъпка по-нагоре, с това, че не само разполага с превъзходна издръжливост на предпазния слой, но освен това импрегнира самия метал, металургично, по триещите се повърхности.Практически триенето е сведено почти до нула.

 

 
Количка
Количката Ви е празна.
Доставка
FACEBOOK