Преимущества
Контакти
SKYPE връзка
 
Някои незабавно видими резултати от използването на POLYTRON

Намаляване на температурата

Намаляване на вибрациите

Намаляване на нивото на шума

Намаляване на ел. консумация на енергия

Значително намаляване на вредните емисии

Увеличаване на мощността и гладка работа на двигателя

Изключително ефективна защита на двигателя против влага и наводнения

Възможни проблеми, които могат да бъдат незабавно решени при използването на POLYTRON

Прегряване

Прекомерни вибрации

Прекомерен шум

Прекомерна ел. консумация

Лошо качество на въздуха в затворени зони с висока концентрация на работещи двигатели и техника

Мудна работа на двигатели и техника

Възстановяване и привеждане в работен режим на превозни средства и техника, след като са били потопени във вода по време на наводнения


Допълнителни преимущества от използването на POLYTRON, измерими за кратък период от време

Икономия на гориво (чрез наблюдение на консумацията на гориво)

Намаляване на износването повече от 95% (чрез анализ на използвано масло)

Удължени интервали за смяна на масло (чрез анализ на използвано масло)

Намаляване на „харченето” и доливането на масло (чрез следене на консумацията на масло)

Възможни проблеми, които могат да бъдат решени за кратък период от време при използването на POLYTRON

Прекомерна консумация на гориво(поради стара техника или лоша поддръжка)

Увеличено износване поради: големи натоварвания, недостатъчно(неефективно) смазване, дефекти(слабости) в производственото оборудване и дизайн, лоша поддръжка или сурови(тежки) работни условия(среда)

Честа смяна на масла(поради проблеми със стари двигатели или лоша поддръжка)

Прекомерно „харчене” - доливане на масло(поради проблеми със стари двигатели или лоша поддръжка)


Основни преимущества от използването на POLYTRON, измерими по време на сервизния (експлоатационният) живот на оборудването

Удължен срок за експлоатация на оборудването от 600% до 900%

Значително намаляване на части за подмяна

Значително намаляване на подмяната на оборудването/техниката


Обобщена стойност на преимуществата

Намаляване на разходите за поддръжка и оперативните разходи до 65%

Намаляване на принудителното време за престой до 90%

Значително увеличение на производителността

Много по-чисти емисии

Много по-малко отработено масло

Много по-чиста Природа ( Околна Среда )

 
Количка
Количката Ви е празна.
Доставка
FACEBOOK