Анализ На Използвано Масло
Контакти
SKYPE връзка
 
Сравнителни тестове за качество на POLYTRON, базирани на „Анализ на използваното масло”


Уважаеми потенциални клиенти:

В последните години „Анализ на използваното масло” стана част от програмата за профилактична поддръжка на много търговски и промишлени субекти като електроцентрали, производствени предприятия, транспортни компании, компании за таксиметрови услуги, компании за оборудване и др.

Какво представлява „Анализ на използваното масло”?

От двигателя (трансмисията или друго оборудване) се взeма проба от използваното масло докато е още топло и след това се поставя в специален анализатор, който анализира маслото за следните данни:

1. Концентрация на износващи метали (в единици частици на милион (ppm), от теглото).

Защо концентрация на метали?

Различни компоненти в рамките на двигателя, трансмисията или оборудването са изработени от различни метални сплави. Например, някои двигатели могат да имат лагери, които са от сплави, съдържащи мед, хром и олово в комбинация.
Всеки един такъв компонент има нормално износване, което се натрупва с течение на времето от статистическите данни на анализа на използваното масло за конкретното оборудване. Когато анализът на използваното масло покаже по-висока концентрация на тези метали от очакваното за конкретния модел тествано оборудване, това може да е признак за начало на механичен проблем, който обикновено лесно може да бъде отстранен преди да възникне катастрофална повреда или необратима щета, с което се спестяват хиляди левове
за ненужни ремонти и време за престой.

2.a. Вискозитет: параметър, който обозначава състоянието на една течност като смазочен материал.

b. Коефициент на вискозитета: параметър, който обозначава доколко добре един смазочен материал работи в определени температурни граници.

Колкото по-ниски са вискозитета и коефициента на вискозитета в сравнение с тези параметри в новото масло, толкова повече производителността на маслото се влошава в качеството му на смазочен материал. Това влошаване се предизвиква от проникването на изгорели газове в смазочната система, попадане на метални частици в маслото в резултат на износването и топлинното влошаване качествата на маслото.

3. TBN ( Общо основно число ): обозначава степента на оксидация на моторното масло (колкото по-ниско е TBN числото, толкова по-малка е способността да се неутрализират киселинните съединения и толкова по-голяма е вероятността за корозивност). Киселинните съединения се предизвикват от изгорелите газове, които проникват в смазочната система и металните частици, които навлизат в маслото в резултат на процеса на износване. Когато TBN числото е по-ниско от 2 се препоръчва подмяна на маслото.

4. Други химикали, които сочат за специфични проблеми в двигателя (като проникване на охладителна течност в смазочната система, проникване на гориво, проникване на прах през въздушната система и др.)
Тези тестови данни се сравняват с база данни от резултати от изпитвания, които са събрани през годините за специфичното оборудване (модел и марка), състоянието на което желаем да установим.

Как анализа на използваното масло може да ви помогне да видите разликата в производителността между смазочни материали, които съдържат пакет добавки POLYTRON MTC и тези, които не го съдържат?

1. Точно преди нормалната смяна на маслото вземете проба от използваното масло от двигателя, който се изпитва и я предайте в лаборатория за „Анализ на използваното масло”, за да се получат резултати от „Основната линия” (уверете се, че пробата се взема от средната част докато двигателят е още топъл), заедно със следната информация:

a. Име на производителя, модел и година на производство на оборудването
b. километри/часове работа с това масло
c. Часове/километри работа на оборудването (от датата на закупуване до датата на предаване) на използваното
масло за анализ.

Заедно с пробата използвано масло предайте и проба от оригиналното чисто масло, което да бъде анализирано като контролна проба, тъй като има някои елементи, които са част от пакета добавки на моторното масло, които трябва да се вземат предвид при тълкуването на резултатите от изпитването.

2. Сменете маслото и добавете към новото масло 10% POLYTRON MTC (или използвайте моторно масло POLYTRON). След 800 до 1000 километра сменете отново маслото и масления филтър и добавете 10% Polytron MTC (или използвайте моторно масло POLYTRON). Причината да препоръчваме това е следната:

Тъй като POLYTRON MTC е с много добри почистващи възможности, продуктът разтваря всички натрупвания по частите на двигателя и ги отлага в маслото. Тъй като натрупванията съдържат метали, когато използвате POLYTRON MTC за първи път, анализът на маслото е много вероятно да покаже рязко увеличаване на концентрацията на износващи метали, което може да бъде изтълкувано погрешно като прекомерно износване поради употребата на POLYTRON MTC. Колкото по-стар е двигателя, толкова по-дълго време отнема процеса по почистването.

В края на процеса по почистването, вашето оборудване е готово за сравнително изпитване.

3. След етапа почистване, споменат по-горе, подменете мръсното масло с чисто (същата марка масло, използвано по-рано) и добавете 10% POLYTRON MTC от обема.

4. На всеки 8000 километра взимайте проба от използваното масло (при стационарни големи генератори взимайте проба на всеки 250 часа) за анализ на използваното масло и сравнявайте резултатите от изпитването с резултатите от изпитването на „Основната линия”, споменати по-горе. Ако изпитванията покажат значително намалена концентрация на износващи метали и липса на индикации за проблеми по двигателя, можете да увеличите интервалите за смяна на маслото и да намалите честотата на изпитванията на използваното масло …

Очаквани резултати

1. 4-7 пъти по-ниска концентрация на метали (което означава поне 4-7 пъти намалено износване).
2. Вискозитета, коефициента на вискозитета и TBN числото се поддържат в приемливите им стойности 4-7 пъти по-дълго, което означава, че маслото може да се използва 4-7 пъти по-дълго, с което интервалите за поддръжка се увеличават с 4-7 пъти.
3. По-ниска консумация на гориво и масло (на база данните преди използването на POLYTRON).

Коментари за очакваните резултати от изпитването.

Защо 4-7 пъти по-ниска концентрация на износващи метали?


POLYTRON MTC прониква в структурата на метала при триещата му повърхност и преобразува много тънък слой от оригиналния метал в много по-твърд метал, който се износва много  по-бавно. Така „анализът на използваното масло” ще покаже 4-7 пъти по-ниска концентрация на метали.

Защо 4-7 пъти по-дълъг срок на експлоатация на моторното масло?


Съществуват две основни причини защо производителността на моторното масло се влошава с времето:

a. Проникване на изгорели газове от горивната камера в маслото през луфтовете между буталните пръстени и стените на цилиндъра.
b. Увеличена концентрация на метали в смазочното масло в резултат на процеса на износване.

В резултат на тези два основни проблема, в допълнение към влошаване качеството на маслото, с течение на времето по частите на двигателя, като буталните пръстени и буталата, се образуват твърди налепи, което допринася за ускорено износване и влошаване производителността на двигателя.
Ефектът от тези два проблема се намалява драстично при наличието на POLYTRON. POLYTRON разтваря налепите и полира и почиства частите на двигателя, включително буталните пръстени, с което им позволява да работят правилно.
Триещите се метални повърхности се „полират” и стават много по-гладки. В резултат на изглаждащия ефект, луфтовете между стените на цилиндъра и повърхностите на буталните пръстени стават много по-стегнати, като това води до по-добро уплътняване, което не позволява навлизането на изгорели газове в смазочната система.
Както бе споменато по-горе, тъй като POLYTRON спира процеса на износване, това води до много по-ниска концентрация на износващи метали в маслото.

Тъй като двете основни причини за влошаване производителността на маслото се намаляват драстично, срокът на експлоатация на моторното масло, съдържащо POLYTRON, се увеличава също драстично, а именно 4-7 пъти по-дълъг срок на експлоатация на маслото …
 
Количка
Количката Ви е празна.
Доставка
FACEBOOK